अंजना देवस्थळे

लेखिका एमएससी इन हॉर्टिकल्चर असून पेशाने हॉर्टिकल्चर कन्स्लटंट आहेत. हॉर्टिक्लचर अर्थात ‘उद्यानविद्या’ क्षेत्रात त्या अध्यापन करतात, शिवाय या विषयातील तज्ज्ञ सल्लागार म्हणूनही त्या कार्यरत असून विपुल लेखनही करतात. ‘पर्यावरण दक्षता मंच’च्या त्या कार्यकर्ता असून पर्यावरणीय विषयांचा व्यापक अभ्यास आहे