अनुजा जोगळेकर

अनुजा जोगळेकर यांनी B.Com., MCM चे शिक्षण घेतले असून, त्या Investment Consulting करतात. विविध प्रकारचे केक करण्यात निपुण असून, त्या Cake Making Workshops आणि Cooking Classes पण घेतात. कविता आणि ललित वाचनाची आवड त्यांनी जोपासली आहे. सध्या त्या ‘नाद बागेश्री’ या सदरासाठी लिहित आहेत.