उडीद व मुग खरेदीसाठी बुलढाणा जिल्ह्यात १० खरेदी केंद्र

    दिनांक  03-Oct-2017

 

आज पासून शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी

बुलढाणा: हंगाम २०१७-१८ मध्ये राज्यात नाफेडच्यावतीने केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या हमीभावानुसार उउीद व मूग शेतमालाची खरेदी प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेकरीता ३ ऑक्टोंबर २०१७ पासून शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात शेगांव, चिखली, बुलढाणा, खामगांव, मलकापूर, लोणार, मेहकर, संग्रामपूर, सिंदखेड राजा असे १० खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात चिखली येथे तालुका जिनिंग प्रेसिंग सहकारी संस्था व उर्वरित ठिकाणी तालुका खरेदी-विक्री सहकारी संस्थांमार्फत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदणी तसेच त्यानंतरची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे. 

 

तरी उडीद-मूग उत्पादक शेतकऱ्यांनी विक्री करावयाचे मुग/उडीद शेतमालाचे वजन, ७/१२  उतारा, चालू वर्षाचा मुग-उडीद पेरा प्रमाणपत्र, आधारकार्ड झेरॉक्स, बँक पासबुकचे प्रथम पानाची छायांकित प्रत व मोबाईल क्रमांक नोंदणी करतेवेळी सादर करावे. कोणत्याही परिस्थितीत अपुर्ण कागदपत्रावर नोंदणी ऑनलाईन होणार नाही. नोंदणी झाल्यानंतर ज्यावेळी खरेदी सुरू होईल त्यावेळी शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी त्यांचा शेतमाल खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणणेबाबत नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे.

 

तरी सर्व उडीद व मुग उत्पादक शेतकऱ्यांनी शेतमाल शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्री करणेसाठी त्यांचे नावाची नोंद आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित संस्थेमध्ये जावून त्वरित करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण व जिल्हा मार्केटींग अधिकारी एम.डी कापुरे यांनी केले आहे.